[GeneralConnection.RunQuery]: Query '<br>CMS.MenuItem.selectdocuments' not found.

Błąd serwera w aplikacji '/'.

[GeneralConnection.RunQuery]: Query '
CMS.MenuItem.selectdocuments' not found.

Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegły wyjątku: System.Exception: [GeneralConnection.RunQuery]: Query '
CMS.MenuItem.selectdocuments' not found.

Błąd źrdła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:


[Exception: [GeneralConnection.RunQuery]: Query '
CMS.MenuItem.selectdocuments' not found.]
  CMS.DataEngine.GeneralConnection.ExecuteQuery(String queryName, Object[,] parameters, String where, String orderBy, Int32 topN, String columns) +301
  CMS.TreeEngine.TreeProvider.SelectNodes(String siteName, String aliasPath, String cultureCode, Boolean combineWithDefaultCulture, String classNames, String where, String orderBy, Int32 maxRelativeLevel, Boolean selectOnlyPublished, Int32 topN, String columns) +1436
  CMS.TreeEngine.TreeProvider.SelectNodes(String siteName, String aliasPath, String cultureCode, Boolean combineWithDefaultCulture, String classNames, String where, String orderBy, Int32 maxRelativeLevel, Boolean selectOnlyPublished, Int32 topN) +108
  CMS.Controls.CMSAbstractDataProperties.GetDataSet(String path, String where, Boolean forceReload) +1932
  CMS.Controls.CMSRepeater.ReloadData(Boolean forceReload) +810
  CMS.Controls.CMSRepeater.OnInit(EventArgs e) +126
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +143
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +391
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1477


Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:2.0.50727.8789; Wersja ASP.NET:2.0.50727.8762